DEMENTE

FRAN SIEIRA. COMPAÑÍA DE DANZA
Danza
01-04-2022 / 01-04-2022
Dirixido a público:
Adulto
Lugar do espectáculo:
Casa da Cultura do Milladoiro
Evento cultural finalizado
DE MENTE.jpg

En demente plásmase unha realidade, un estigma, unhas patoloxías que segundo a organización mundial da saúde (oms) sufriron, sofren ou sufrirán nalgún momento da súa vida unha de cada catro persoas. 

EN DEMENTE PLÁSMASE UNHA REALIDADE, UN ESTIGMA, UNHAS PATOLOXÍAS QUE SEGUNDO A OMS SUFRIRON, SOFREN OU SUFRIRÁN NALGÚN MOMENTO DA SÚA VIDA UNHA DE CADA CATRO PERSOAS. A RECLUSIÓN PRACTICAMENTE CARCERARIA DAS PERSOAS DEMENTES EN TEMPOS PASADOS, OS AMOREAMENTOS DE PERSOAS ENFERMAS, AS CONTENCIÓNS MECÁNICAS TOTAIS E PARCIAIS, ASÍ COMO AS CONTENCIÓNS QUÍMICAS, ANTIPSICÓTICOS E OUTROS MEDICAMENTOS, OS SUICIDIOS , A EXPLOTACIÓN DA ENFERMA,… AMOSARASE A EVOLUCIÓN DOS TRATAMENTOS EN PERSOAS QUE PADECEN TRASTORNOS MENTAIS, DENDE OS AMOREAMENTOS PRACTICAMENTE CARCERARIOS ATA A EXTERIORIZACIÓN DOS NOSOS DÍAS. POR QUE AS DOENZAS MENTAIS NOS DAN CERTO MEDO. POR QUE COLOQUIALMENTE UTILIZAMOS EXPRESIÓNS COMO ESTÁS PARA ENCERRAR ESTÁS PARA ATAR ESTÁS TOLO POR QUE PENSAMOS QUE UNHA SOLUCIÓN PARA O TOLO OU A TOLA TEN QUE SER O ENCERRO OU ALGÚN TIPO DE CONTENCIÓN MECÁNICA OU QUÍMICA

Cando e onde
Lugar do espectáculo: 
Casa da Cultura do Milladoiro
Duración: 
60 MINUTOS
Funcións: 
Venres, 1 de Abril de 2022 20:30
Venres, 1 de Abril de 2022 17:30
Prezo das entradas e puntos de venda
Prezos: 
Desde 2,5 a 5 €
Información da billeteira: 

2022-04-01 - 20:30:
REDUCIDA: Desde 2,50 € hasta 2,50 €
XERAL: Desde 5,00 € hasta 5,00 €
2022-04-01 - 17:30:
REDUCIDA: Desde 2,50 € hasta 2,50 €
XERAL: Desde 5,00 € hasta 5,00 €

Share